Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed


Artikler, bøger, publikationer, o.s.v.

Talent projekt

HOFOR havde i 2020 et talent projekt for udvalgte 4. og 5. kl. elever inden for de naturvidenskabelige fag,
hvor jeg deltog som konsulent.

Læs evalueringen her.


Særnummer af
Kognition og Pædagogik

I forbindelse med konferencen "Talentudvikling og højtbegavede børn og unge" april 2019 blev der udgivet et særnummer af det kendte tidsskrift.

Kognition og Pædagogik udkommer fire gange årligt og sætter fokus på kunsten at skabe gode læringsmiljøer.

Tidsskriftet præsenterer den nyeste viden inden for emner som læring og kreativitet, hjerne, psyke og eksistens, intelligens og kompetenceudvikling, generel pædagogik og specielpædagogik samt videnskabelige moralske og æstetiske læreprocesser.

Særnummeret kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag:


Særligt intelligente kan få problemer på universitetet

De har kedet sig så meget hele deres skoleliv, at de ikke har lært at hænge i og kæmpe.

Man skulle tro, at særligt intelligente børn stryger gennem skole- og uddannelsestiden som en leg. Men det forholder sig faktisk ofte lige modsat. De har ganske ofte store problemer, siger psykolog Ole Kyed, der er en af landets førende eksperter på området.

Og når de rammer universitetet, så kan det gå helt galt, fordi de hele deres skoletid har underpræsteret for at passe ind, forklarer han.

Kilde: Lev nu på dr.dk - læs hele artiklen her


Det er hårdt arbejde at have et særligt intelligent barn

Svar på alle dets spørgsmål og bliv ved med at udfordre barnet, råder eksperten på området.

Mellem 2 og 5 procent af befolkningen har særlige forudsætninger ­ det vil sige, at de er særligt sprogligt, matematisk, kreativt eller musisk intelligente. Hvis man tager gråzonerne med, er gruppen naturligvis endnu større.

Og forældre til lige præcis den type børn, må ekstra meget på arbejde, siger psykolog Ole Kyed, der er en af landets førende eksperter på området:

Kilde: Lev nu på dr.dk - læs hele artiklen her


Tegn på, at dit barn er særligt intelligent

Er dit barn fx meget videbegærligt og meget intenst, så kan det måske være særligt intelligent.

Børn med særlig høj intelligens trives ofte dårligt, fordi de simpelthen ikke kommunikerer på samme frekvens som deres jævnældrende. Mange af dem oplever at få hæftet flere forskellige diagnoser på sig, inden man finder ud af, at der blot er tale om et barn med særlige forudsætninger.

Kilde: Lev nu på dr.dk - læs hele artiklen her


Dygtig, dygtigere, dygtigst

Talentudvikling gennem differentieret undervisning
Bogen stiller skarpt på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel. Den kan læses som et bud på talentudviklende praksis i en inkluderende skole med fokus på undervisningsdifferentiering.

Klik her og læs mere


Skolens møde med elever med særlige forudsætninger
Information til lærere og forældre

Klik her og download brochure som PDF-fil


 

Talent i skolen
- Identifikation, undervisning og udvikling

Udvikling fra begavelse til talent starter ved fødslen, og nyere forskning viser, at talent kan øges eller mindskes over tid, samt at de relationer, som velbegavede og talentfulde børn indgår i, har stor betydning for opretholdelse af erhvervede talenter. Skolen er derfor en vigtig arena for udvikling af de talentfulde børn.

Klik her og læs mere


Ny revideret udgave

Bogen kan købes på
Akademisk Forlag

Ole Kyed

De intelligente børn

Bogen giver svar på en række spørgsmål: Hvem er de intelligente børn? Hvad vil det sige at have særlige forudsætninger? Hvordan kommer det til udtryk? Hvilke særlige behov kan børnene have? Og hvordan kan man som forældre og fagfolk håndtere de udfordringer, børnene ofte oplever?

Det hele sættes i perspektiv af ni forældres ærlige beretninger om de vanskeligheder, de har oplevet i forhold til at have et barn med særlige forudsætninger. I denne nye udgave af bogen hører vi også om, hvordan det sidenhen er gået børnene.


Talentudvikling

Der er flere og flere initiativer i støbeskeen, og via DPU og Aarhus Universitet foregår en række tiltag. Se bl.a. alle indlæg fra stor talentkonference sept. 2011.

Klik her og læs mere


Principper for undervisningsdifferentiering i praksis

Udgivet i Forlaget Dafolo's blad 2010.11.19

Undervisningsdifferentiering kan være kompleks, men samtidig bygge på nogle overskuelige og anvende-lige principper i praksis. I denne artikel præsenteres nogle af disse principper, der udspringer af blandt andet Robert Sternbergs intelligensteori og Blooms taksonomi.

Klik her og læs artiklen


Kirsten Baltzer og Ole Kyed

Teamets arbejde med talentpleje

Dafolo Forlag 2008

Bogen behandler følgende emner: Hvad er talent eller usædvanlig dygtighed, og hvem er børnene med særlige forudsætninger?

Der fremlægges forslag til, hvordan teamet kan arbejde med at identificere børn med særlige forudsætninger og dygtige elever.

Hvordan man kan undervise dem, og hvordan man i øvrigt kan arbejde med børnenes behov for intellektuelle udfordringer.

Herunder børn der samtidig har specifikke indlæringsvanskeligheder.


Klik her og gå til oversigt med ældre bøger og publikationer

Til toppen

Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.

Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed


Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk
Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.