Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed

     
Børn med særlige forudsætninger

Har igennem mange år haft særlig interesse for dette område og har stor erfaring med vurdering af disse børn, samt rådgivning af forældre og lærere/andre professionelle.

Får hvert år ny inspiration gennem deltagelse i de internationale konferencer i flere internationale organisationer, såsom World Council for Gifted and Talented Children, European Council for High Ability og Asia-Pacific Federation on Giftedness.

I 2015 afholdt Danmark den internationale konference for World Council. Denne konference skal i 2017 afholdes i Sydney Australien - se særlig side.

Har igennem en årrække haft et tæt samarbejde med forældrenetværket Gifted Children.

 

Har bidraget til og været medredaktør til flere bøger om talentudvikling og børn med særlige forudsætninger: (se under publikationer).

Har ligeledes deltaget aktivt i debatten for disse børns situation i Folkeskolen, bl.a. gennem interviews og med artikler i tidsskrifter, dagspresse og radio/TV.

Var initiativtager til det første pilotprojekt i Danmark for disse børn i Lyngby-Taarbæk kommune i årene 2001-2005: Skolens møde med elever med særlige forudsætninger. (download folder, der fungerede som information til lærere og forældre).

Klik her og download brochure som PDF-fil


  Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.

Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed


Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk
Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.