Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed

Artikler, bøger, publikationer, o.s.v.

 

Alf A. Skejlstad

EN TANKEVEKKER

Begavede barn
180 IQ-oppgaver
IQ-test

En tankevækker

Ny bog i Norge af Alf A. Skjelstad, far til dreng med særlige forudsætninger.

Bogen består af to dele. Første del er 180 IQ-opgaver, samt en IQ-test bestående af 60 opgaver. Opgaverne er kombineret med korte informative faktasider med relation til ingelligens. Denne del udgør en kreativ indledning til bogens mere faglige indhold, som handler om de intelligente børn.

 

Heidi Stolberg-Christensen, formand for Gifted Children i Danmark, har skrevet en artikel om, hvor vigtigt det er også for disse børn at høre til og have venner og omgivelser, som forstår dem. Artiklen omhandler egne erfaringer, samt mødet med andre i samme situation her i landet.

Martin Ystenes er den person i Norge, som har interesseret sig mest for emnet. Han omtaler, hvilke problemer det giver at være et intelligent barn. Teksten krydres med en række citater fra børn og voksne om, hvordan det opleves at have en høj intelligens.

Endelig har undertegnede beskrevet den teoretiske vinkel på dette at have særlige forudsætninger, omtalt identifikation og særlige kendetegn.

Bogen omtales i www.bokavisen.no med følgende: Alle bogens bidrag er med til at belyse forskellige sider ved en problemstilling, som er mere accepteret i de fleste andre lande end i Skandinavien. Her bliver kundskaber, følelser og politik blandet sammen på en meget fin måde. Bogen er tillige velskrevet, interessant opbygget og fuld af nyttig viden.

Ole Kyed


Bogen koster Norske Kroner 298,- og kan bestilles via følgende link: www.haugenbok.no

  Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.

Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed


Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk
Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.