Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed

Artikler, bøger, publikationer, o.s.v.

OBS: Bogen er udsolgt fra forlaget,
men den kan lånes på biblioteket.

Ole Kyed

De intelligente børn

Børn med særlige forudsætninger

"Vi siger gerne, at alle børn skal have lige muligheder. Fint nok. Men hvis vi vender den om og siger, at en mus og en elefant skal have samme mængde føde, vil den ene dø af sult. Således også med børn." Citat fra bogen

 

Der er kun få her i landet, der har beskæftiget sig med højt begavede børns trivsel i skolen. Jeg oplever af og til, at skolerne svigter netop disse elever, som ind imellem bremses af uvidenhed, magtesløshed og fordomme. Resultatet er, at mange af børnene paradoksalt nok klarer sig dårligt senere i livet.

Bogens omdrejningspunkt er ti forældres meget personlige beretninger om, hvordan de håndterer det at have et eller flere børn med særlige forudsætninger.

Sideløbende hermed beskriver jeg karakteristika ved de højt begavede børn og ser på de udfordringer, de giver såvel forældre som lærere og andre voksne i deres omgivelser (hjem, skole, fritid). Bogen giver desuden inspiration og gode råd til, hvorledes forældre og andre voksne bedst muligt understøtter disse børn og medinddrager dem i deres udvikling.

Fakta om bogen

Titel: De intelligente børn
Børn med særlige forudsætninger
Forfatter: Ole Kyed
Omfang: 256 sider
Forlag: Aschehoug forlag
Vejl. pris: 199 kr. - Bogen er udsolg fra forlaget.

  Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.

Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed


Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk
Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.